Zeszyt 36/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Spis treści zeszytu 36:

Część 1
Gospodarka oparta na wiedzy


Część 2
Przedsięwzięcia informatyczne w zarządzaniu informacją w organizacji


Część 3
Analiza i modelowanie rynków w gospodarce opartej na wiedzy


Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2024   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo