Zeszyt 40/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Spis treści zeszytu 40:

Część 1
Uwarunkowania społeczno-gospodarcze, rozwoju społeczeństwa informacyjnego


Część 2
Trendy w zarządzaniu informacją


Część 3
Metody statystyczne w analizie informacji ekonomicznej


Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo