Zeszyt 18/2008

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Spis treści zeszytu 18:

  • Maria Podgórska, Barbara Kryszeń, Małgorzata Niemiec, Fair Bonus-Malus Systems
  • Maria Podgórska, Expected Premium in the Model of Bonus-Malus System Fair by Transitions Rules
  • Maria Podgórska, Extreme Types of Bonus-Malus System Fair by Transition Rules
  • Małgorzata Niemiec, Stationary Properties of Extreme Types of Bonus-Malus System Fair by Transitions Rules
  • Barbara Cieślik, Extreme Types of Bonus-Malus System Fair by Transitions Rules on the Obligatory Automobile Insurance Market
  • Małgorzata Niemiec, Marcin Topolewski, A Set of Bonus-Malus Systems Fair by Transitions Rules – Elements of Analysis
  • Bartosz Witkowski, Model of the Number of Losses in Automobile Insurance – Empirical Analysis with Panel Data from Polish Market
  • Joanna Klimkowska, Are Immunization Strategies Effective? An Empirical Study Based on Quotations from MTS Poland Market
  • Joanna Utkin, Aggregation Analysis in Pedersen-Shiu-Thorlacius Model

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo