Zeszyt 20/2009

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Spis treści zeszytu 20:

  • Jacek Cypryjański, Model klasyfikacji efektów inwestycji informatycznych
  • Beata Czarnacka-Chrobot, Koncepcja oceny funkcjonalnej przedsięwzięć rozwoju systemów oprogramowania wspomagających zarządzanie
  • Mirosław Dyczkowski, Ocena efektywności outsourcingowych modeli udostępniania oprogramowania aplikacyjnego dla sektora MSP. Aspekty metodyczne i studium przypadku
  • Michał Goliński, Spór o pojęcie społeczeństwa informacyjnego
  • Krystyna Polańska, Rozważania nad etyką w Internecie – wybrane zagadnienia
  • Anna Rokicka-Broniatowska, Zagadnienia inteligentnego modelowania zawartości klastrów wiedzy w środowisku sieci P2P
  • Narcyz Roztocki, Heinz Roland Weistroffer, Research Trends in Information and Communications Technology in Developing, Emerging and Transition Economies
  • Aleksander Z. Wassilew, Technologia ICT a jakość życia

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2024   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo