Zeszyt 45/2017

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Spis treści zeszytu 45:

Część 1
Koncepcje w systemach gospodarki cyfrowej


Część 2
Zastosowania systemów informatycznych


Część 3
Metody ilościowe w analizie informacji


Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo