Zeszyt 31/2013

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Spis treści zeszytu 31:

Część 1
Metody matematyczne w naukach aktuarialnych


Część 2
Metody statystyki aktuarialnej


Część 3
Modelowanie intensywności zgonów


Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo