Rada Naukowa

Leszek Balcerowicz - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Cloud Makasu - University of the Western Cape (RPA)
Tomasz Panek - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Narcyz Roztocki - State University of New York at New Paltz (USA)
Agnieszka Rusinowska - CNRS, Paris School of Economics, Centre d'Economie de la Sorbonne (Francja)

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2024   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo