Kontakt

Kolegium Analiz Ekonomicznych,
ul. Madalińskiego 6/8, pokój 232,
02-513 Warszawa
tel. (22) 564 93 95, 564 93 96
e-mail: kae@sgh.waw.pl

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2024   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo