Komitet Redakcyjny

Beata Czarnacka-Chrobot (Redaktor Naczelna)
Agnieszka Chłoń-Domińczak
Piotr Ciżkowicz
Piotr Filipkowski
Marek Góra
Jakub Growiec
Robert Kruszewski
Marek Rocki
Bartosz Witkowski

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2024   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo