Zeszyt 19/2009

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Spis treści zeszytu 19:

 • Witold Abramowicz, Agata Filipowska, Indeksowanie geograficzne dokumentów w tworzeniu profili przedsiębiorstw
 • Helena Dudycz, Identyfikacja ograniczeń zastosowania mapy pojęć w wizualnej eksploracji danych
 • Jerzy Leyk, Wieloczynnikowy model algorytmizacji wyznaczania przeterminowania i niewykonania zobowiązania
 • Przemysław Polak, Międzyorganizacyjne systemy informacyjne – trendy, problemy, próba klasyfikacji
 • Rafał Raczko, Łukasz Staniszewski, Wykorzystanie systemów klasy workflow do zarządzania dokumentacją elektroniczną
 • Jerzy Roszkowski, Andrzej Kobyliński, Modele referencyjne zarządzania jakością w systemach klasy Business Intelligence
 • Andrzej Sobczak, Modelowe ujęcie harmonizacji zarządzania usługami IT z architekturą korporacyjną
 • Justyna Stasieńko, Technologie Business Intelligence w procesie podejmowania decyzji
 • Ryszard Szupiluk, Agregacja modeli predykcyjnych z wykorzystaniem dekompozycji błędu średniokwadratowego
 • Jędrzej Wieczorkowski, Metody adaptacji oprogramowania standardowego na potrzeby użytkownika – podstawy klasyfikacji i analizy
 • Andrzej Żurawski, Systemy informatyczne wykorzystywane w programach lojalnościowych

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo