Zeszyt 21/2010

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Spis treści zeszytu 21:

Część 1
Metody matematyczne w naukach aktuarialnych


Część 2
Metody statystyki aktuarialnej


Część 3
Wypłacalność zakładów ubezpieczeń


Część 4
Demograficzne aspekty ubezpieczeń na życie


Część 5
Ubezpieczenia komunikacyjne


Część 6
Zagadnienia ruiny


Część 7
Metody obliczeniowe i aproksymacyjne


Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo