Zeszyt 23/2011

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Spis treści zeszytu 23:

Część 1
Modelowanie preferencji konsumentów


Część 2
Pomiar i modelowanie wartości dla klienta i wartości klienta


Część 3
Analiza struktur rynkowych


Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo