Zeszyt 37/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Spis treści zeszytu 37:

Część 1
Ubezpieczenia na życie i plany emerytalne


Część 2
Ubezpieczenia komunikacyjne


Część 3
Miary ryzyka i teoria ryzyka ubezpieczeniowego


Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo