Zeszyt 42/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Spis treści zeszytu 42:

Część 1
Informatyzacja administracji publicznej


Część 2
Informatyzacja służby zdrowia


Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2024   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo