Zeszyt 42/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Anna Bobkowska, Krzysztof Wyrzykowski

Model działania analityka biznesowego w administracji publicznej w celu przeciwdziałania ukrytym wymaganiom

***

A model for the activities of business analysts in public administration for the prevention of hidden requirements

Abstract
This paper aims to address the problem of the appearance of the antipattern of hidden requirements in IT projects for public administration. It discusses the impact of the law of public procurement and describes several negative consequences of hidden requirements (also viewed as technical debt). It then proposes a model for the activities of business analysts in public administration who act according to recent business analysis guidelines. Finally, it presents the results of structured interviews with participants of IT projects for public administration. Empirical studies confirm the appearance of hidden requirements in such projects, and these studies support the proposed solution with the positive opinions of practitioners.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 42

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2024   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo