Zeszyt 44/2017

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Spis treści zeszytu 44:

Część 1
Informacja i jej rola w gospodarce cyfrowej


Część 2
Ekonomiczne aspekty gospodarki cyfrowej


Część 3
Rola statystyki publicznej w gospodarce cyfrowej


Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2024   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo