Zeszyt 22/2010

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Spis treści zeszytu 22:

Część 1
Dynamika w modelach ekonomicznych


Część 2
Teoria gier i jej rozszerzenia


Część 3
Metody ekonomii matematycznej w ekonomikach szczegółowych


Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo