Zeszyt 42/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Przemysław Jatkiewicz

Prezentacja zasobów informacji w systemach informatycznych jednostek samorządowych

***

Presentation of information resources in the information systems of local government

Abstract
This paper presents research on the conformity of web portals, operated by local governments, with the law. Websites containing public information were tested as to their content. Also examined was whether the web sites had implemented Web Content Accessibility Guidelines 2.0. A technical evaluation by parsing HTML syntax was also done.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 42

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2024   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo