Zeszyt 42/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Kornelia Batko

Możliwości wykorzystania Big Data w ochronie zdrowia

***

The possibilities of using big data in healthcare

Abstract
This article provides an overview of big data analytics in healthcare. Firstly, the various advantages and characteristics of big data analytics used in healthcare are defined and discussed. Then, the challenges are identified. Thirdly, the areas for the potential use of big data analytics are identified and characterized. Fourthly, the architectural framework of big data analytics in healthcare is described. Lastly, the conclusions are presented.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 42

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2024   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo