Zeszyt 42/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Tomasz Kulisiewicz

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej – korzyści, bariery, wyzwania

***

The re-use of public information: benefits, barriers, challenges

Abstract
This paper presents an overview of the main problems concerning the re-use of public sector information in Poland. It focuses on the economic aspects of re-using information, rather than on the citizen’s access to information, and describes in brief the benefits, main barriers and future challenges.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 42

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2024   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo