Zeszyt 42/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Maciej Kiedrowicz, Tadeusz Nowicki, Robert Waszkowski, Zbigniew Wesołowski, Kazimierz Worwa

Badanie charakterystyk procesów obiegu dokumentów ze znacznikami RFID w administracji państwowej

***

The characteristics investigation method of RFID document flow process in the state administration

Abstract
The paper presents the concept of performance characteristics investigation of an innovative electronic system for managing document tracking. The presented solution focuses on the use of the latest information and communication technologies related to Radio-Frequency Identification (RFID). The focus of the research concerns not only documents and data carriers, but also all office equipment (cabinets, desk, copying machines and entry/exit control devices).

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 42

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2024   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo