Zeszyt 42/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Maciej Kiedrowicz, Jarosław Koszela

Model kancelarii przetwarzającej dokumenty wrażliwe z wykorzystaniem technologii RFID

***

Secret office model for the processing of classified documents using RFID technology

Abstract
This article presents a new model for the secret office that processes documents with varying levels of sensitivity, supported by an IT workflow system and RFID technology. The secret office model was developed using the current status of the law in Poland.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 42

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2024   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo