Zeszyt 42/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Ewa Turek

Potencjał statystyki publicznej w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego

***

The potential of official statistics in creating an information society

Abstract
Publishing official statistics data has great potential for the active creation of an information society. This can be achieved by using the relevant data visualization and proper publishing channels. Never the less these tools are not the complete answer to the problem, and a crucial element is required for the development of an information society: statistical education.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 42

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2024   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo