Zeszyt 42/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Marcin Mazurek

Wdrożenie systemu Business Intelligence w administracji państwowej

***

The implementation of business intelligence systems in government

Abstract
Business Intelligence provides data in order to make the best decisions. While BI systems are widely used in commercial organizations, utilization of data-based decision support systems in government is in its early stages. Some of the reasons for such immaturity are presented here, based on a case-study of the implementation of BI in government.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 42

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2024   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo