Zeszyt 42/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Jędrzej Wieczorkowski, Magdalena Jurczyk-Bunkowska

Koncepcja oceny potencjału wdrożenia innowacyjnych rozwiązań IT w jednostkach administracji publicznej

***

An assessment of the innovative IT solution potential in public administration

Abstract
The implementation of innovative IT solutions in public administration should always be related to social needs. This article answers the question: ‘How to evaluate innovative IT solutions in public administration for the rational allocation of resources?’ The authors have developed principles for assessing the potential of innovation implementation, indicating the degree of compliance by the organization. The evaluation model considers two issues: the effect of IT innovations declared by an organization, and the innovative potential of an organization, that ensures their effective implementation. The authors have used the experience they gained during the evaluation of innovative projects in public administration within programs financed by public funds.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 42

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2024   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo