Zeszyt 42/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Michał Goliński

Rozwój e-administracji a rozwój gospodarczy w krajach Unii Europejskiej – próba analizy

***

An attempt at analysing the development of e-government and economic growth in countries of the European Union

Abstract
The creation and implementation of programs connected with the development of e-government are a very important part of EU members’ policy. Many initiatives in this area are constantly being planned and funded. These activities have two main objectives: to support the citizens and to support economic development. The goal of this paper is to analyse the relationship between the development of e-government and economic growth.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 42

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2024   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo