Zeszyt 42/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Elżbieta Lewańska, Wioletta Sokołowska, Milena Stróżyna

Projektowanie e-usług dla administracji publicznej w podejściu procesowym – studium przypadku

***

The design of e-services in public administration according to the BPM approach – a case study

Abstract
This article focuses on the development of public e-services and the implementation of the Business Process Orientation approach in public administration in Poland, with emphasis placed on the activities carried out by local government entities. The article also discusses the current state of development of e-services in Poland, followed by an analysis of the problems and challenges associated with the implementation of the Business Process Orientation approach and public e-services. The results of the empirical research is then presented, which was conducted in two marshal’s offices in Poland, describing the characteristics of activities related to the mapping and optimization of the administrative processes on which the e-services’ design and implementation are based.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 42

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2024   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo