Zeszyt 42/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Monika Szałkowska-Strzelecka

The legal and organisational conditions for the implementation of private cloud computing in local government units

Streszczenie
Celem artykułu jest prezentacja wybranych uwarunkowań wykorzystywania przez jednostki samorządowe przetwarzania w chmurze prywatnej. Po uwagach wstępnych omówiono w drugim punkcie pracy możliwości budowy chmur obliczeniowych przez jednostki samorządowe w kontekście dokumentów programowych – PZIP oraz POPC. Następnie przedstawiono kwestie finansowania inwestycji informatycznych administracji lokalnej. Zwrócono uwagę na uwarunkowania prawne i organizacyjne cyklu inwestycyjnego oraz wskazano potencjalne źródła finansowania. Czwarty punkt przedstawia zagadnienie zachowania bezpieczeństwa przetwarzania w chmurze. Na końcu znajdują się wnioski dotyczące możliwości korzystania z prywatnych chmur obliczeniowych w samorządach.

***

Prawne i organizacyjne uwarunkowania wykorzystywania przetwarzania w prywatnej chmurze obliczeniowej przez jednostki samorządu terytorialnegoArtykuł: PDF

spis treści zeszytu 42

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2024   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo