Zeszyt 42/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Maciej Kiedrowicz, Jarosław Koszela

Modelowanie procesów biznesowych przetwarzania dokumentów wrażliwych z wykorzystaniem technologii RFID

***

Business processes modelling for the processing of classified documents using RFID technology

Abstract
This article presents a description of the main processes used in the secret office (secret Registry) that processes documents with various levels of classification. It presents the categorization and hierarchy of business processes within the office as well as the selected processing documents that are supported by the IT system and the use of RFID technology.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 42

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2024   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo