Zeszyt 42/2016

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Tomasz Gzik, Piotr Radliński

Optymalizacja procesów zarządzania dokumentacją medyczną z wykorzystaniem systemu rozpoznawania mowy oraz systemu BPMS

***

Optimisation of medical documentation management processes using speech recognition system and BPMS

Abstract
Some of the key, and most aggravating tasks that are performed in medical centers, are tasks associated with creating and managing electronic health records. “The traditional” way of managing medical health records is not efficient from a quality and management perspective. The article presents the concept of optimizing the management of a medical records system based on speech recognition systems and business process management systems.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 42

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2024   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo