Zeszyt 36/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Michał Goliński

Techniki informacyjne jako wzór innowacji wywrotowych

***

Information technology as a model of disruptive innovations

Abstract
The aim of this paper is to explain the reasons for the exceptional dynamics and instability of the information technology (IT). It is argued that the main factor is the disruptive nature of the ICT development. The main factors affecting the information industry are discussed and the characteristics and specifics of disruptive innovations are analysed. The previous developments in the ICT due to disruptive innovations are described. The paper also makes an attempt to forecast the further development of ICT and therefore also the future of our civilisation.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 36

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo