Zeszyt 36/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Jerzy Leyk

Znormalizowany język ramek i pełne drzewo realizacji metatekstu

Streszczenie
Koncepcja ramek jako instrumentów poznawczych modelujących rzeczywiste sytuacje znana jest także w inżynierii oprogramowania. Języki do tworzenia ramek i ich zastosowania generujące podobne, lecz różne wyniki końcowe datuje się na połowę lat 80. XX w. W artykule przedstawiono kilka teoretycznych podstaw tego rodzaju języków opartych na implementacjach zrealizowanych w praktyce. Zdefiniowany został znormalizowany język ramek wraz ze szczegółowym przedstawieniem jego środków językowych. Na tej bazie, przy wykorzystaniu teorii grafów, została rozwinięta koncepcja CoMET – pełnego drzewa realizacji metatekstu. Znormalizowany język ramek oraz koncepcja CoMET umożliwiają badanie i tworzenie rozwiązań, które mogą mierzyć i porównywać właściwości metatekstów z różnych punktów widzenia. Podstawy teoretyczne przedstawione w artykule mają na celu wsparcie inżynierów oprogramowania w pełniejszym zrozumieniu natury języków ramek oraz zachęcenie do tworzenia pełnych środowisk rozwojowych przeznaczonych także do dziedzin innych niż rozwój oprogramowania

***

Normalised Frame Language – towards a Complete Metatext Execution TreeArtykuł: PDF

spis treści zeszytu 36

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo