Zeszyt 36/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Jędrzej Wieczorkowski

Metody kastomizacji oprogramowania standardowego – aspekty ekonomiczne

***

The economic aspects of software package customisation methods

Abstract
The article presents customisation methods of management information systems (MIS). The analysis was conducted from an economic point of view, with a particular focus on the cost-effectiveness of standard software packages (e.g. ERP systems) and the various methods of MIS adaptation.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 36

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo