Zeszyt 36/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Renata Burchart, Henryk Lelusz, Monika Majorek-Tyma

Przydatność instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w jednostkach budżetowych na przykładzie Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

***

Usefulness of the instructions on circulation and control of documents in public entities. The example of Zespol Szkol Elektronicznych i Telekomunikacyjnych (School of Electronics and Telecommunications) in Olsztyn

Abstract
The paper presents improvements in the circulation and control of selected documents (payroll and documents relating to the board) at the School of Electronics and Telecommunications in Olsztyn. Studies have shown that employees of public entities often have held their job for a long time and are wary of and reluctant to use information technology as far as the circulation of accounting documents is concerned, which slows down the work and increases the risk of errors.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 36

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo