Zeszyt 36/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Małgorzata Kobylińska

Statystyczna analiza rozwoju społeczeństwa informacyjnego województw Polski w latach 2008 i 2012

***

Statistical analysis of the development of information society in Poland in the years 2008 and 2012

Abstract
The article describes the analysis of information society development in particular voivodeships in the years 2008 and 2012. Seven diagnostic variables which define different technological, economical and educational aspects were used in the research. Descriptive statistical methods and the method of comparative analysis in the form of Ward’s method were applied in the research. The Ward’s method enabled to categorise voivodeships according to the level of information society development in the examined years.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 36

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo