Zeszyt 36/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Przemysław Polak

Błędy terminologiczne w przedsięwzięciach informatycznych na przykładzie celów i wymagań funkcjonalnych

***

Terminological misconceptions in IT projects. The example of objectives and functional requirements

Abstract
IT projects are activities that involve a high risk of failure. The same mistakes are repeated despite the existence of numerous publications, methodologies and standards of operations. The article presents the cases where failures can result from the misconception of IT project terminology.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 36

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo