Zeszyt 36/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Dorota Łangowska

Klastry oparte na wiedzy i ich wpływ na rozwój gospodarczy Polski

***

Knowledge-based clusters and their impact on Poland’s economic growth

Abstract
Knowledge-based clusters can affect the economic growth of Poland. The principle of knowledge-based economy and learning economy both attach major importance to the construction of a mutual connections network. Such connections contribute to creating added value in companies that cooperate and compete with one another.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 36

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo