Zeszyt 36/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Karolina Wojciechowska

Klasyfikacja województw Polski ze względu na strukturę wartości dodanej brutto w latach 2004–2010

***

Classification of Polish regions (voivodeships) according to the structure of gross added value in 2004–2010

Abstract
The article presents a classification of Polish regions according to the structure of gross value added in sectors of the economy between 2004 and 2010. In addition, the degree of changes in the structure of GVA was examined using Kullback–Leibler divergence. The analysis shows that the greatest variation occurred in 2004–2006. From 2007 to 2010, the change in the classification of regions was insignificant.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 36

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo