Zeszyt 36/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Małgorzata Grzywińska-Rąpca, Mariola Grzybowska-Brzezińska

Czynniki determinujące zachowania studentów na rynku płatności bezgotówkowych

***

Economic factors determining the behaviour of students in non-cash payments

Abstract
Non-cash transactions are very broad in their scope, as they involve the spheres of banking, technology and information systems. So, the introduction of this type of payment method requires a certain level of skill and equipment from its users. The aim of the study was to identify and analyse the economic factors determining the use of electronic banking by students.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 36

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo