Zeszyt 36/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Andrzej Sobczak

Zarządzanie długiem architektonicznym w kontekście systemowego ujęcia organizacji

***

Managing architectural debt in the context of systemic model of organisations

Abstract
The article presents the concept of architectural debt, which constitutes a development of the idea of technical debt. This concept is presented in the context of systemic model of organisations. The reasons for coining the notion of architectural debt are discussed, along with its consequences for organisations. Key mechanisms for managing such debt are also presented. The paper concludes with suggestions for further research.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 36

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo