Zeszyt 36/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Ewa Wędrowska, Karolina Wojciechowska

Konwergencja gospodarcza w województwach Polski w latach 2000–2012

***

Economic convergence in Polish regions (voivodeships) 2000–2012

Abstract
In research dedicated to the economic development of countries and regions, the concept of convergence and the application of quantitative methods to the estimation thereof are used increasingly often. The article presents the results of research on convergence in Polish NUTS 2 regions.
The purpose of this article is to examine the occurrence of regional GDP per capita convergence in Poland. The analysis was carried out for the period between 2000 and 2012 at the level of voivodeships (NUTS 2). Empirical verification of the beta-convergence hypothesis was based on cross section data.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 36

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo