Zeszyt 36/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Ilona Pawełoszek, Jędrzej Wieczorkowski, Magdalena Jurczyk-Bunkowska

Semantyczne wspomaganie modelowania procesów biznesowych

***

Semantic issues in business process modeling

Abstract
The paper presents issues concerning business process modeling, which is a field that covers borderline areas related to management and information technology. The relevance of process modeling for information technology has become more explicit, due to the recent developments and proliferation of such technologies as Web Services and Semantic Web. The aim of the paper is to highlight the possibilities of applying semantics to business process modeling and to present the advantages of semantic approach in business process modeling.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 36

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo