Zeszyt 36/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Rafał Raczko

Wykorzystanie chmur obliczeniowych w biznesie

***

Using cloud computing in business

Abstract
In the following paper, the possible application of cloud computing in business was presented. Kinds of cloud computing and models of cloud processing were shown. Economics aspects of cloud processing were described.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 36

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo