Zeszyt 36/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Małgorzata Rószkiewicz

Wykorzystanie podejścia wielopoziomowego do identyfikacji struktury zależności między wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstw i poziomem ich zaangażowania w tworzenie aliansów oraz w internacjonalizację prowadzonej działalności

***

Applied multilevel approach to identifying the structure of relationship between economic performance of companies and their commitment to internationalisation and commitment to cooperation

Abstract
Research shows that business cooperation is one of the factors that contribute to an improved economic performance of companies and that combined processes of internationalisation and cooperation can bring synergistic effects. The study attempted to link the elements of economic performance in medium-sized Polish companies to the level of their commitment to cooperation and internationalisation. The research used empirical data relating to the sector of small and medium-sized enterprises in Poland from an empirical study conducted in 2010. The research was coordinated by Marianna Strzyżewska, PhD, from the College of World Economy of Warsaw School of Economics. The results of estimation of two-level regression model showed that commitment to internationalisation boosts the relationship between economic performance of small and medium-sized companies and their commitment to cooperation.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 36

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo