Zeszyt 36/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Lesław Markowski

Modelowanie stóp zwrotu i ryzyka dolnostronnego zmienności warunkowej akcji spółek sektora nowoczesnych technologii i mediów na przykładzie GPW w Warszawie

***

Modelling return and conditional volatility exposures in the downside framework for new tech and media stocks on the Warsaw Stock Exchange

Abstract
This paper empirically models conditional volatility exposures for daily return of tech stocks quoted on the Warsaw Stock Exchange. For this purpose a Factor-ARCH type process has been adopted where the exposure of stock volatility to the main index (WIG) volatility is estimated by means of the variance equation. All analyses were made in the downside and standard asset pricing frameworks. This article provides evidence that conditional volatilities of return on stock have a statistically significant contemporaneous association with the index volatility, particularly in the downside framework. For the entire period only the downside volatility beta is priced. This measure may be the potential risk factor in asset pricing.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 36

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo