Zeszyt 36/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Małgorzata Łatuszyńska, Roma Strulak-Wójcikiewicz

Komputerowy model symulacyjny jako źródło informacji w ocenie oddziaływania na środowisko

***

Computer simulation model as a source of information in Environmental Impact Assessment

Abstract
Environmental Impact Assessment (EIA) is one of the most important instruments of environmental policy. The main objective of the EIA is to determine the impact of planned investment projects on the environment. To carry out the EIA a variety of information on the scope and scale of the environmental effects to be analysed is needed. This information is obtained through a variety of methods, techniques and tools, which are hard to integrate. The article presents the concept of a simulation model that combines these different approaches into a single methodical system, providing comprehensive information on all anticipated effects of the investment on the environment, both in dynamic and spatial terms.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 36

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo