Zeszyt 36/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Piotr Filipkowski

Synteza algorytmu agenta pośredniczącego w e-platformach transakcyjnych

***

A synthesis of agent-broker algorithm in transactional e-platforms

Abstract
In the article, the author presents a synthesis of an agent-broker algorithm in transactional e-platforms. Taking social and economic relations as the starting point, he presents a general model of agent-broker. The management of the relationship is linked with transactions involving information transfer based on the model of transaction system developed by A. Janicki. A model of an agent-broker and its algorithm are presented. The developed model is then implemented to solve selected problems in two different fields: Marketplace and Emergency Medical Services. At the end, the author presents simulation results of a falsification of the proposed hypotheses on developed algorithms of agent-broker for e-marketplace and e-health systems.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 36

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo