Zeszyt 36/2015

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Andrzej Kobyliński

Ewolucja norm jakości produktu programowego

***

Software product quality standards evolution

Abstract
The paper presents the evolution of software quality standards, starting from the first quality models developed by individual researchers. The general structure of software quality models has been presented. The first standard quality model ISO/IEC 9126:1991 has been described, then its modifications from 2001, ending with contemporary quality model described in ISO/IEC 25010:2011. The differences between subsequent versions of the model have been indicated. The disadvantages of the evolution’s direction have been discussed.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 36

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo