Issue 29/2013

The CEA states that the primary version is the paper one.

Table of contents of issue 29:

Part 1
IT w administracji publicznej


Part 2
IT w służbie zdrowia


Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2022   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo