Contact

The Collegium of Economic Analysis,
6/8 Madalińskiego street, room 232,
02-513 Warsaw
phone no.: (+48) 22 564 93 95, 564 93 96
e-mail: kae@sgh.waw.pl

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2024   ISSN 1232-4671
sie wyburaczylo